ತುಲುನಾಡ ಸುದ್ದಿಲು

ತುಳುವೆರೆ ಗೊಬ್ಬುಲು-2024

ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿ (ರಿ.), ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ ಉಡುಪಿ ಅಮೃತ್ ಆಶ್ರಯೊಡ್ ತುಳುವೆರೆ ಗೊಬ್ಬುಲು 2024ತುಳುನಾಡುದ  ಗ್ರಾಮೀಣ...

Read more

ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟೀಯ

ದೈವ ದೇವೆರ್

ತುಲುವಸಿರಿ

ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪು

ಗಾದೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿತ್ತ ತಿರ್ಲ್

ಗಾದೆಲು•××××ו××××ו×××××ו ಕಿನ್ಕಿನೆನೆ ಕಿನ್ಕುಂಡ ದೈ ತೆಗ್ಲೆರೆ ಉಂಡ…ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರೊಲೆಡ್ ನರಮಾನಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಸಹಜ. ಅವೆಕ್ ಒರೊಗು ದಂಡಿಸಾವುನಲ ಅಗತ್ಯ. ಆಂಡ ಆ ತಪ್ಪುನೇ ತೋಜಾದ್ ಗಡಿಗಡಿ...

Read more


ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚಮಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಲ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ +91 7090909010

  • Trending
  • Comments
  • Latest
error: Content is protected !!