ಮುಂಬೈ ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ಮೋಹನ್ ಮಾರ್ನಾಡೆರೆಗ್ ಮಲಬಾರ್ ವಿಶ್ವರಂಗ ಪುರಸ್ಕಾರ..

ಮುಂಬೈ ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ಮೋಹನ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಅರೆಗ್ ಮಲಬಾರ್ ವಿಶ್ವರಂಗ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ) ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ...

Read more

ಯೋಗ ಸುಯೋಗ

ರೇಡಿಯೊ ಮಣಿಪಾಲ್ 90.4 Mhz-ದೇಸಿ ಸೊಗಡುಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ 📻 ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ … .ಯೋಗ ಸುಯೋಗ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಸರಣಿಯ 8 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಮೇ ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ...

Read more

ರೇಡಿಯೋ ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಸಂಗೀತ ಪಾಠ

ರೇಡಿಯೊ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ 'ಸಂಗೀತ ಪಾಠ' ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಣಿಪಾಲ ಮಾಹೆಯ ಎಂ.ಐ.ಸಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಡುಪ್ಪುನ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ರೇಡಿಯೊ ಮಣಿಪಾಲ್ ಡ್ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕೆರಾಯಿನ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ...

Read more

ಹೊಂಬೆಳಕು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ

.ಹೊಂಬೆಳಕು-ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಸರಣಿದ 4 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಎಪ್ರಿಲ್ 25 ತಾರೀಕುಗ್ ಮಂಗಳವಾರಬಯ್ಯಗ್ 5.30ಕ್ ಪ್ರಸಾರ ಆತಿನ . ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಕೆರು ಬೊಕ್ಕ...

Read more

“ಹಾಡು ಹರಟೆ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ..

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ & ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ) ಉಡುಪಿ ಆಶ್ರಯಡ್ ನಡತಿನ ಉಡುಪಿ ಬುಡ್ನಾರುಡುಪ್ಪುನ ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವ...

Read more
error: Content is protected !!