ದೈವ ದೇವೆರ್

ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆನ ಷಷ್ಠಬ್ದ್ಯ ಸಮಿತಿದ ಉಡುಪಿ ವಲಯದ ವತಿಡ್ದ್ ಭಜನಾ ಸೇವೆ.

ಒಡಿಯೂರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲೆನ 60‌ನೇ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಅಂಗವಾದ್ ಷಷ್ಠ್ಯಬ್ದ ಸಮಿತಿ ಉಡುಪಿ ವಲಯದ ವತಿಡ್ದ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತುದ್...

Read more

ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸನ್ಯಾಸಿಮಠಡ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ

ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸನ್ಯಾಸಿಮಠಡ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಬಾರೀ ಗೌಜಿಡ್ ನಡತುಂಡ್. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ್ರಮಂಡಲಿದ ಸದಸ್ಯೆರ್ನಕುಲ್ ಸೇರ್ದ್ ಈ ಪೂಜೆನ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಡ್ ನಡತಿನ ಪೂಜೆಗ್...

Read more

ದ್ವಾರಕಾಮಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ

ಯೋಗಾಸನಡ್ 7ನೇ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನ ತನುಶ್ರೀ ಪಿತ್ರೋಡಿಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ದ್ವಾರಕಾಮಯಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬ ಮಂದಿರ ಶಂಕರಪುರಡ್ ಅಗಸ್ಟ್ 20 ತಾರೀಕುದಾನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡತುಂಡ್. ಸಾಯಿ ಈಶ್ವರ್...

Read more

ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಗನಡೆತ ಮಣ್ಣ್ ತುಲನಾಡೊರ್ಮೆ ನಾಗರಪಂಚಮಿದ ಗೌಜಿ

ನಾಗರಪಂಚಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ದಿನತಾನಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಗನಡೆತ ಮಣ್ಣ್‌ ಪಂಡುದೇ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದಿನ ತುಲುನಾಡೊರ್ಮೆ ನಾಗಗ್ ತನುತಂಬಿಲ,ಪಂಚಾಮ್ರತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತುದ್ ನಾಗದೇವೆರೆನ್ ಸಂತ್ರಪ್ತಿ ಮಲ್ತೆರ್.ನಂಬಿನ ಭಕ್ತರೆಗ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ...

Read more
Page 26 of 26 1 25 26
error: Content is protected !!