ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್

ಎಲ್ಲೆಲಾ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗ್ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ..

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೊಡಿಗಡೆ ನಿರಂತರವಾದ್ ಬುಡಂದೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತುದ್, ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆದ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನೆಡ್ದಾವರ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾದ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಡ್...

Read more

ಎಲ್ಲೆ ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆ..

ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬಾರೀ ಬರ್ಸೊಡಾದ್ ತುದೆ ,ಕೆರೆ ತೊಡುಲೆಡ್ ನೀರು ದಿಂಜಿದ್ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತುದ್ ರಸ್ತೆಲೆಡ್ ಸಂಚಾರಗ್ ಭಂಗ ಆಪಿನೆಡ್ದಾವರ ,ಅಂಚೆನೇ ಕುಡಲಾ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ...

Read more

ಕಾಯೊನ್ ಬುಡ್ದ್ ಮಾಯ ಸೇರಿನ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಬೈಲ್ಗದ್ದೆ..

 ಪುಗಾರ್ತೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಬೈಲ್ಗದ್ದೆ ಮೇರ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಡಾದ್ ಇನಿ ಕಾಯೊನ್ ಬುಡುದ್ ಮಾಯೊನ್ ಸೇರಿಯೆರ್.ಮೇರ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ,ಪೆರ್ಡೂರು,ಜಲವಳ್ಳಿ ಮೇಳ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮೇಳೊಡ್ ಕಲಾಸೆವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

Read more

ನಿಟ್ಟೂರು ಗರಡಿ ರಸ್ತೆಡ್ ಬೊಲ್ಲ..

  ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಧಾರಕಾರವಾದ್ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನ ಬರ್ಸೊಡಾದ್ ಉಡುಪಿ ನಗರಡ್ ಕೊಡಿಗಡೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಲೆಡ್ ನೀರುದ ಅಬ್ಬರ ಜಾಸ್ರಿ ಆದ್ ಬೊಲ್ಲ ದಿಂಜಿದುಂಡ್.. ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಿಡಿಂಚಿ ಬರಗಾಲಡಿತ್ತಿನ ಊರುಡ್...

Read more

ಜು.6 ಉಡುಪಿ, ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆ

ಜುಲೈ 6 ಗುರುವಾರ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸದ ಬಿರ್ಸ್ ಜೋರಿತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ ಮಾತಾ ಶಾಲೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಲು ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ...

Read more

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಡಿಸಿ..

ಎಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಾತಾ ಶಾಲೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಲೆಗ್ ಬಾರೀ ಬರ್ಸೊಡಾದ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದುಂಡ್ ಪಂಡುದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತೆರಿಪಾದೆರ್. ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್...

Read more

ಬಾರೀ ಬರ್ಸೊಡಾದ್ ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ..

ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬಾರೀ ಬರ್ಸೊಡಾದ್ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಶಾಲೆ- ಕಾಲೇಜುಲೆಗ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೆರ್.

Read more

ಬೋರಿದ ಜೀವ ಒರಿಪಾಯಿನ ಬಜರಂಗದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್.

ಮಣಿಪಾಲ ಮೂಡು ಅಲೆವೂರು ಕೈತಲುಡ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡ್ ಮತಾಂಧೆರು ಬೋರಿದ ಕಾರುನ್ ಕಟ್ಟುದ್ ಟೆಂಪೋ ರಿಕ್ಷಾಗ್ ಪಾಡುನಗ ಕೈತಲುದ ಪೊಂಜೊವ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿನ ತೂದ್ ಬೋರಿನ್ ಅಲ್ಪನೇ...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5
error: Content is protected !!