ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್

ಕುಡ್ಲದ ಬಂಗಾರ್ದ ಅಂಗಡಿಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ್ ಬಿಸತಿ ಪಾಡ್ದ್ ಬಂಗಾರ್ ಕಂಡಿನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ..

ಇನಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಮಟೆದ ಪೊರ್ತುಗ್ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿತ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಬಂಗಾರ್ದ ಅಂಗಡಿದ ಬೇಲೆದ ರೆನ್ ಏರಾ ಒರಿ ಬಿಸತ್ತಿಡ್...

Read more

ಡಾ.ಶ್ರೀಧರ್ ಹೊಳ್ಳ ದೇವೆರೆನ ಪಾದ ಸೇರಿಯೆರ್..

ಉಡುಪಿ ಮಿತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ,ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕೆರ್, ಪುಗಾರ್ತೆದ ವೈದ್ಯೆರಾಯಿನ ಡಾ.ಶ್ರೀಧರ್ ಹೊಳ್ಳ ದೇವೆರೆನ ಪಾದ ಸೇರಿಯೆರ್..ಉಡುಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ಟ್ಯಾಕೀಸ್ ದ ಕೈತಲುಡುಪ್ಪುನ ಮಿತ್ರ...

Read more

ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಗ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ್ ದಿವಾಕರ್ ಸನಿಲ್..

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಕೈತಲ್ ಬರೊಂದಿತ್ತುದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷೊಲೆಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಾವರೆಗ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್..ಅಂಚೆನೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಉಡುಪಿಡ್ ಬದಲಾವಣೆ...

Read more

ಮಲ್ಪೆಡ್ ಬಂದರುಡ್ ಕಾರ್ ಜಾರ್ ಬೂರ್ದ್ ತೀರ್ ಪೋಯಿನ ಕನ್ನಿ ಪಾರ್ಟಿದ ಪುರಂದರ

ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರುಡ್ ಹನುಮ ನಿಧಿ ಕಣ್ಣಿ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಕೆಲಸಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಪುರಂದರ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಾದ್ ಕಾರ್ ಜಾರ್ದ್ ನೀರುಗ್ ಬೂರ್ದೆರ್. ಅರೆನ್...

Read more

ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಶಾಲೆಗ್ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ :ಡಿಸಿ

ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಾರೊಡಿಂಚಿ ಬುಡಂದೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾದ್ ಎಲ್ಲೆಲಾ ಶಾಲೆಗ್ ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೆರ್....

Read more

ಎಲ್ಲೆಲಾ ಒಡಿಪುಡ್ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗ್ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ..

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆದ ಸೂಚನೆದಂಚ ಎಲ್ಲೆಲಾ ಬುಡಂದೆ ಬರ್ಪಿನೆಡ್ದಾವರ ಎಲ್ಲೆಲಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೆರ್.

Read more

ಇನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗ್ ರಜೆ : ಡಿಸಿ ಆದೇಶ…

ಭಾರೀ ಬರ್ಸದ ಕಾರಣ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಇನಿ ಮಾತಾ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಲೆಗ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೂರ್ಮಾರಾವ್ ಎಂ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತುದ್ ಆದೇಶ...

Read more

ಎಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಶಾಲೆ,ಕಾಲೇಜಿಗ್ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ..

ಉಡುಪಿ: ಅಧಿಕೃತ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ವಿಷಯ: ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆದ ಮುನ್ಸೂಚನೆದಂಚ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮ ದೆತೊಂಬಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನೊಡಿಂಚಿ...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್

error: Content is protected !!