ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ – 27 ಶಿಕ್ಷಕೆರೆಗ್ ರೋಟರಿ ಗೌರವ

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ - 27 ಶಿಕ್ಷಕೆರೆಗ್ ರೋಟರಿ ಗೌರವ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಡ್ದ್ ಶಿಕ್ಷಕೆರೆನ ದಿನಾಚರಣೆನ್ ವಿಶೇಷವಾದ್ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3182 ನೆತ್ತ ವಲಯ 3...

Read more

ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವತಿಡ್ದ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ

ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವತಿಡ್ದ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವತಿಡ್ದ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ತಾರೀಕುದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 9.30ಗ್ ಶನಿವಾರ ಉಡುಪಿ ಚರ್ಚ್ ವಠಾರಡುಪ್ಪುನ...

Read more

ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ್ದ ಕುರಲ್ ಬೂಕುಲೆನ ಬುಡುಗಡೆ

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು,ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಮ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಒತ್ತುಸೇರಿಗೆಡ್ " ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ...

Read more

ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ವತಿಡ್ದ್ ಶಿಕ್ಷಕೆರೆಗ್ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ವತಿಡ್ದ್ ಶಿಕ್ಷಕೆರೆಗ್ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಆಶ್ರಯಡ್...

Read more

ಯುವಜನತೆಗ್ ಅಪಗಪಗ ಜಾಗ್ರತಿ ಪುಟ್ಟಾವುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ: ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ..

ಸಮಾಜೊಡ್ ಅಪಗಪಗ ಜಾಗ್ರತಿ ಪುಟ್ಟಾವುನವ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಸಾರ ಸಾರ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ದೇಶೊಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬತ್ತುದ್ 75 ವರ್ಷ ಆಂಡಲಾ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತುಜಿ ಪನ್ಪಿನವ್...

Read more

ಉಷಾರಾಣಿ ಎಸ್.ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆನ್ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಅಗತುದ್ ಕೊರ್ದ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೊರ್ತು..

ಉಡುಪಿ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆರಾಯಿನ ಉಷಾರಾಣಿ ಎಸ್.ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಗಪುನ ನಿಟ್ಟುಡ್ ಅರೆಗ್ ಗೌರವಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತುಂಡ್. ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್‌ನ...

Read more

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕೆರೆನ ತರಬೇತಿ ಉದಿಪನ..

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕೆರೆನ ತರಬೇತಿ ಉದಿಪನ.. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿದ ಆಶ್ರಯೊಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಡುಪಿ...

Read more

ಕಾಪು ಪರಿಸರೊಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕೊ ಪಡೆಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯುವವಾಹಿನಿದ ವತಿಡ್ದ್ ಮಾನಾದಿಗೆ..

ಕಾಪು ಪರಿಸರೊಡ್ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಯುಸಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕೊ ಪಡೆಯಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆನ್ ಯುವವಾಹಿನಿ‌ ಕಾಪು ಘಟಕದ ವತಿಡ್ದ್ ಕಾಪು ಬಿಲ್ಲವರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಘದ ಸಭಾಭವನಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆ...

Read more

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಶಾಲೆಗ್ ರೋಟರಿ ವತಿಡ್ದ್ ಮರತ್ತ ಡೆಸ್ಕ್ & ಬೆಂಚು ಕೊರಿಯೆರ್..

ರೋಟರಿಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದ ವತಿಡ್ದ್ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಾಯಿನ ನಿಧಿ (ಡಿ.ಡಿ.ಎಫ್) ಡ್ದ್ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಇಡೆಗ್ ರೂ.80 ಸಾವಿರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾದ್ 10...

Read more
Page 1 of 2 1 2
error: Content is protected !!