rajakeeya

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟ..

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗ್ ಅಂತಿಮವಾದ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡ್.ಕೋಡೆ ತಡರಾತ್ರೆಗ್ ನಡತಿನ ಸಭೆಟ್ ಕೆಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರಾಯಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮೇರ್ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಣಯ ದೆತೊಂದೆರ್.ಈ ನಿರ್ಣಯಡ್ ಅಂತಿಮವಾದ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗ್...

Read more

ವಿಧಾನಸಭೆ ಓಟುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ಸುರುತ್ತ ಸಭೆ..

ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಸಭೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯಗ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡ್ ನಡತುಂಡ್. ಸಭೆನ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ್ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ...

Read more

ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಶಾಸಕೆರೆನ ಸೂಚನೆ…

ಪರ್ಪಿನ ನೀರುದ ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆಗ್ ಕ್ರಮ ದೆತೊನರೆಗ್ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಶಾಸಕೆ ಯಶ್ ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಸೂಚನೆ ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭೆತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ದುಂಬಗ್ ಬರ್ಸ ಬರಮುಟ್ಟ...

Read more

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿಡ್ದ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

ಜಿಲ್ಲೆದ ಐನ್ ಸ್ಥಾನೊಲೆನ್ ಗೆಂದುದಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿಡ್ದ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಐನ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಅಂತರದ ಗೇಲು ಸಾಧಿಸಾದಿನ...

Read more

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿಡ್ ಯಶ್ಪಾಲ್..

ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕೆರಾದ್ ಅಯ್ಕೆ ಆಯಿನ ಯಶ್ ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣೇರ್ ಇನಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿಗ್ ಅಗಮಿಸಾದ್ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಭಾವಚಿತ್ರಗ್ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ...

Read more

ಉಚ್ಚಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರೊಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊರಿನ ಯಶ್ಪಾಲ್..

ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ 30000 ಓಟುದ ಅಂತರೊಡ್ ಗೆಂದಿನ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣೆರ್ ಉಚ್ಚಿಲಡ್ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ಷೇತ್ರೊಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದ್ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆತೊಂಡೆರ್‌

Read more

ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿನ ನಾಯಕೆ ಕಾಂಚಾನ್..

2023 ನೇ ಚುನಾವಣೆಡ್ ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾದ್ ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿನೇಡಿಂಚಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ರಾತ್ರೆ ಪಗೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುದ್,ಪಕ್ಷೊನ್ ಗೆಂದಾವುನ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ್...

Read more

ರಾಜ್ಯೊಡೇ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ಗೆಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ..

ಬಿಜೆಪಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯೊಡೇ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಸ್ಥಾನೊಡ್ ಗೆಂದುದಿನ ಏಕೈಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಡುದ್ ಪುಗಾರ್ತೆಗ್ ಪಾತ್ರರಾತುಂಡ್: ಕುಯಿಲಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರೆನ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ...

Read more

ಕಾಪುಡ್ ಗುರ್ಮೆಗ್ ಜಯ

ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಗೇಲು ಸಾಧಿಸಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕೆರಾದ್ ಆಯ್ಕೆ ಆತೆರ್..ನಿರಂತರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗಿಸಾವೊಂದಿತ್ತಿನ ಸುರೇಶ್...

Read more
Page 1 of 11 1 2 11
error: Content is protected !!