ವಿಶೇಷ ದಿನ

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷ

ಡಾ. ಅನು ಡೆಂಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂಚೆನೆ ಚೈತನ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆಕಾರ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಡ್ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಭಾಂಗಣಡ್ ನಡತುಂಡ್.....

Read more

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗ್ ನೆರವು

ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ನವಶಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಡ್ದ್ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯೆ ಯಾದುಪ್ಪುನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿ ಯಶವಂತಿ ಮೆರೆಗ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಣವುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯೆರ್.ಈ...

Read more

ಪೊಣ್ಣು ತ್ಯಾಗ,ಸಹನೆ,ವಿಶ್ವಾಸದ ದ್ಯೋತಕ..

ತ್ಯಾಗ,ಸಹನೆ,ವಿಶ್ವಾಸದ ದ್ಯೋತಕವಾದುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಕಾಲೊಡುಲಾ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೆತೊನುನಾ ಪೊಂಜೊವುಲೆಗ್ ಮಾ.8 ತಾರೀಕುದಾನಿ ವಿಶೇಷ ದಿನನ್ ಕೊರ್ದ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಾದ್ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆದ ಮುಖೇನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಇನಿ ಮಾತಾ...

Read more

ಪೊಣ್ಣಗ್ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೊಡ್ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ ಎತ್ತರದ ಮಣೆ..

ಪೊಣ್ಣನ್ ಭೂಮಿಗ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಮಗಳಾದ್,ತಗೆ-ತಂಗಡಿಯಾದ್,ಮಾಮಿಗ್ ಮರ್ಮಾಲಾದ್,ಕಂಡನಗ್ ಬುಡೆದಿಯಾದ್,ಬಾಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಆದ್,ಶಾಲೆಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾದಿಯಾದ್ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಸಂಬಂಧೊಲೆನ್ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡ್ ನಿಭಾಯಿಸಾವೊಂದ್ ಪೋಪೊಲ್.ಮಾತಾ...

Read more

ಉಡುಪಿ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡ್ ಸಾಧಕ ಮಹಿಳೆಯೆರೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ..

ಉಡುಪಿ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡ್ ಸಾಧಕ ಮಹಿಳೆಯರೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಉಡುಪಿ, ಮಾ.8: ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಶಾಖೆ ವತಿಡ್ದ್ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಧಕ...

Read more

ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತ ಸ್ರಷ್ಟಿ ಪೊಣ್ಣು..

ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಡ್ ಪೊಂಜೊವ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೊವ್ ಇರುವೆರ್ಲಾ ಒಂಜೇ.ದೈಹಿಕವಾದ್ ಅಂತರ ಇತ್ತುಂಡಲಾ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರುವೆರೆಡಲಾ ಸಮಾನವಾದುಪ್ಪುಂಡ್..ಅಂಚಾದ್ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಒರ್ತಿಯೇ ಅತ್ತ್. ಆಲ್ ಸಮೂಹವಾದ್ ,ಒಂಜಿ...

Read more

ಕಾರ್ಕಳಡ್ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ..

*ಕಾರ್ಕಳಡ್ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ *ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಬುಡೆದಿಗೇ ಸಂಮಾನ !!ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆದ ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಲೆನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್....

Read more

ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪದಕುಲೇ ಸಿಕ್ಕುಜಿ. ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಾತ್ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಪಟ್ಟೊನರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ....

Read more
error: Content is protected !!