ಸುದ್ದಿ

ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಭಜನೆ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪುನ 101 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಭು.

ಅಂಬಾಗಿಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೊತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ವತಿಡ್ದ್ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ 35 ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಡ್101 ಪ್ರಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಭು ಮೇರ್ ಭಜನೆ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪುನವ್ವೆನ್ ತೂದ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ...

Read more

ಐನೆಸಲ್ ಕಬಿತೆ..

ಐನೆಸಲ್ ಕಬಿತೆ (ಲಿಮೆರಿಕ್) ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬೊ ಉಡುಪಿ ಕಿಸ್ನನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬೊಲ ಬತ್ತ್ಂಡ್ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲೊಡೆ ಪಂಥ ಜೋರು ನಡತ್ತ್ಂಡ್ಕಡ್ಯ ಪುಡತ್ದ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿಯೆರ್ಮೂಡೆ ಗುಂಡ...

Read more

“ಗೌಜಿದ ಮದಿಮೆ” ದ ಮುಹೂರ್ತ..

ಉಡುಪಿ : ಅತ್ರಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಾರಥ್ಯೊಡ್ ಕಲಾ ಚಾವಡಿ ತಂಡದ ಈ ವರ್ಷದ ನವೀನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ವಿರಚಿತ ಪ್ರಭಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ನಟನೆ ಬೊಕ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೊಸ...

Read more

ರಾಜ್ಯೊಗೇ ಮಾದರಿ ಕೊಡವೂರು..

ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಟ್ ಒಂಜಾದುಪ್ಪುನ ಕೊಡವೂರು ವಾರ್ಡ್ ದ ಮಾತಾ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗುಲಾ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಟ್ಟುಡ್ ವಿಜಯ್ ಕೊಡವೂರು ಅರೆನ ಯೋಚನೆ ಯೋಜನೆದ ಮಾದರಿಯ ಕಾರ್ಯ ಕೊಡವೂರು...

Read more

ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟುಗ್ ಪಿಲಿಕ್ ಬತ್ತುಂಡ್ ಆವೇಶ..

ಉಡುಪಿ ನಿಟ್ಟೂರುಡ್ ಅಷ್ಟಮಿದ ಗೌಜಿಡ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂತೊದ ಪೊರ್ತುಡ್ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟುಗ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಲಿತೊಂದಿತ್ತಿನಪಗ ಮೈಟ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆದ್ ಜೋರುಡೇ ಆರ್ಭಟ ದೀದ್ ವೇದಿಕೆನ್ ಅಡಿಮೇಲ್...

Read more

ಎಬಿವಿಪಿಡ್ದ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ್ ಮನವಿ..

ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಉಡುಪಿ ವತಿಡ್ದ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಕಾಲೇಜಿಗ್ ಪೋವರೆಗುಪ್ಪುನ ಬಸ್ ಸಮಸ್ಯೆನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂಡುದ್ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಮತಾ ದೇವಿ...

Read more

ಅಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ,ತಪ್ಪು ಮಲ್ದುಜಿ..

ಅಪ್ಪೆಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಡ್ ಜಿ ಅಗಲ್ಪೂರ ಈರೆನಡೆ ಬತದ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೆರ್ ನೀರ್ಗ್ ಪೋಪಿ ಪೊಣ್ಣನಗಲ್ ಎನನ್ ತೂಯೆರ್ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ್ ದ್...

Read more

ತುಲು ದೇಶ ಭಕ್ತಿ ಕಬಿತೆ..

ತುಲು ದೇಶ ಭಕ್ತಿ ಕಬಿತೆ 🇮🇳🇮🇳ವಂದೆ ಭಾರತ🇮🇳🇮🇳 ಕಡ್ಪೀಲ್ ಕಪ್ಪುಡ್ ಒರೆಂಕ್‌ದ್ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತ್‌ರ್‌ನೆ ಅರಿಪಾದ್ಜಾತಿ ಧರ್ಮೊನೆ ಬರಿಕೊಂದಾದತನ್ನಕ್ಲೆನ್ ಬಲಿಕೊರ್ದ್ ತನ್ನಾಲ್ಮೆಗಾದ್ಅರ್ಲ್ಂಡ್ ಭಾರತ ನಮಕಾದ್ ಕೇಸರಿ ತ್ಯಾಗೋನ್ ಪಟ್ಟೊಂದ್ಬೊಲ್ದ್‌ದ...

Read more
Page 1 of 81 1 2 81
error: Content is protected !!