ಬದುಕುದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡುಲಾ ಅವಲೋಕನ: ಸಿರಿ ಪಂಡ…

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಮಾತೆರುಗುಲಾ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯೊಲು. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರಚನೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೀವನದ ಮೂಲ. ಸೃಷ್ಟಿದ...

Read more

ಕಲಾಸಾಧಕಿ ಅಕ್ಷತಾ ‌ಅನೂಪ್‌‌ ದೇವಾಡಿಗಗ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾನಾದಿಗೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ‌ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ದಂಪತಿಲೆನ ಮಗಲಾಯಿನ ಅಕ್ಷತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಮೆರೆನ ಕಲಾಸಾಧನೆಗ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ...

Read more

ಆಳ್ವಾಸ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟ ಸಂಘ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಂಪುದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟ ಸಂಘದ ವತಿಡ್ದ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ರಾಧಾಬಾಯಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಸ್ಮಾರಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಿನತ್ತ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ...

Read more

ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದಕಿಯಾದ್ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ “ಶ್ರೀನಿಧಿ ದೇವಾಡಿಗ”

ತುಳುನಾಡ್ದ ಜೋಕುಲ್ ಒಂಜತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಡ್    ಪುಗರ್ತೆನ್    ಕನವೊಂದುಪ್ಪುನವ್ ತುಳುನಾಡುಗೇ ಪೆರ್ಮೆದ  ಸಂಗತಿ.ಆ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಡ್ ಸಂಗೀತ...

Read more

ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟೊಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒಲಿಂಟೀಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಗಳ್ ಬಿಂದಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿ.ಕಾಂ ಡ್ ಅಕೇರಿದ ವರ್ಸೊಡ್ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಬಿಂದಿಯಾ ಎಲ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ...

Read more

ಸಿ.ಎ.ಕಡೆತ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನೊಡೇ ಪಾಸಾಯಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸ್.ಸಾಲ್ಯಾನ್

ಉಡುಪಿ ತೊಟ್ಟಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಪಿ.ಸಾಲ್ಯಾನ್ ದಂಪತಿಲೆನ ಮಗಲಾಯಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸ್.ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಸಿ.ಎ.(ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಟ್) ಪರೀಕ್ಷೆಡ್...

Read more

ತುಳು ಲಿಪಿ ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ತೇರ್ ಏರ್ದ್ ಮೆರೆವೊಡುಂದು ಪುಣೆವುನ ಶ್ರೀಶಾವಾಸವಿ ತುಳುನಾಡ್

ಬಾಸೆ ನರಮಾನ್ಯ ಪರತಿರಿತ ತದ್ರೂಪು. ಬಾಸೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ನರಮಾನ್ಯ ಜಗತ್ತ್ ಒರು ತೋಜಂದಿನ ಕನ್ನಡಿದಲೆಕ್ಕೊ. ಬಾಸೆ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಮಾತ್ರೊ ಒದಗ್‌ದ್ ಬತ್ತಿನ...

Read more

ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾಯಕ್,ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತುದ್ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಆಯೆರ್;

ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆತ್ತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಕರಿನ 41ವರ್ಷೋಡಿಂಚಿ  ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಕಜ್ಜೊಡ್ ತೊಡಗಿಸಾವೊಂದ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಸುಮಾರು 226 ವಿಗ್ರಹೊಲೆನ್ ಮಲ್ತುದೆರ್....

Read more
Page 1 of 2 1 2

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್

error: Content is protected !!