ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆರಾಯಿನ ಕೆ.ಎಲ್.ಕುಂಡಂತಾಯೆರೆಗ್ “ವಿಪ್ರಶ್ರೀ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ..

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಹ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವಿದ್ವಾಂಸೆರಾಯಿನ ಕೆ.ಎಲ್.ಕುಂಡಂತಾಯೆರೆಗ್ "ವಿಪ್ರಶ್ರೀ" ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ದುಂಡ್.ಜನವರಿ 22 ತಾರೀಕುದಾನಿ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕ್ರಷ್ಣ ಸಭಾಂಗಣ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ನಡತಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ...

Read more

ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತನುಶ್ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗ್ ಆಯ್ಕೆ

ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತನುಶ್ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ SGFI ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಯೋಗರತ್ನ ತನುಶ್ರೀ ಪಿತ್ರೋಡಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಸುರುತ್ತ...

Read more

ತನು ಯೋಗ ಭೂಮಿ

ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿನಾತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಯಾನು ಕಲ್ತಿನ ಯೋಗನ್ ಎಂಕ್ ಪುರುಸೋತ್ತ್ ಉಪ್ಪನಗ ಕಲ್ಪಾವೊಡ್ ಪಂಡುದ್ ಎನ್ನ ಆಸೆ . ಈ ಕಾರಣಡ್ದಾವರ ಎನ್ನ ರಕ್ಷಕೆರೆನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡ್ದ್ ತನು...

Read more

ಬದುಕುದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡುಲಾ ಅವಲೋಕನ: ಸಿರಿ ಪಂಡ…

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಮಾತೆರುಗುಲಾ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯೊಲು. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರಚನೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೀವನದ ಮೂಲ. ಸೃಷ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯೊಲೆಡ್ ಬಾರೀ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ....

Read more

ಕಲಾಸಾಧಕಿ ಅಕ್ಷತಾ ‌ಅನೂಪ್‌‌ ದೇವಾಡಿಗಗ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾನಾದಿಗೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ‌ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ದಂಪತಿಲೆನ ಮಗಲಾಯಿನ ಅಕ್ಷತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಮೆರೆನ ಕಲಾಸಾಧನೆಗ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡ್. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡೇ ಸಂಗೀತಾಸಕ್ತಿ...

Read more

ಆಳ್ವಾಸ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟ ಸಂಘ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಂಪುದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟ ಸಂಘದ ವತಿಡ್ದ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ರಾಧಾಬಾಯಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಸ್ಮಾರಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಿನತ್ತ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ...

Read more

ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದಕಿಯಾದ್ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ “ಶ್ರೀನಿಧಿ ದೇವಾಡಿಗ”

ತುಳುನಾಡ್ದ ಜೋಕುಲ್ ಒಂಜತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಡ್    ಪುಗರ್ತೆನ್    ಕನವೊಂದುಪ್ಪುನವ್ ತುಳುನಾಡುಗೇ ಪೆರ್ಮೆದ  ಸಂಗತಿ.ಆ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಡ್ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದಕಿಯಾದ್ ಮಿನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ...

Read more

ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟೊಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒಲಿಂಟೀಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಗಳ್ ಬಿಂದಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿ.ಕಾಂ ಡ್ ಅಕೇರಿದ ವರ್ಸೊಡ್ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಬಿಂದಿಯಾ ಎಲ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಆತೆರ್.ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ತಾರೀಕುದಾನಿ ಡೆಲ್ಲಿಡ್...

Read more

ಸಿ.ಎ.ಕಡೆತ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನೊಡೇ ಪಾಸಾಯಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸ್.ಸಾಲ್ಯಾನ್

ಉಡುಪಿ ತೊಟ್ಟಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಪಿ.ಸಾಲ್ಯಾನ್ ದಂಪತಿಲೆನ ಮಗಲಾಯಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸ್.ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಸಿ.ಎ.(ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಟ್) ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನೊಡೇ ಪಾಸಾತೆರ್. ಪ್ರಥಮ...

Read more
Page 1 of 2 1 2
error: Content is protected !!