ಕಾಪುಲೆಮ್ಮ ಜನ್ನದೇವಿ…

ಅಪ್ಪೆ ಜನ್ನದೇವಿ ಸಿರಿದುಪ್ಪೆ ಜನ್ನದೇವಿಚೇರ್ಕಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಕುಟುಮೊದ ಕೊಡಿ ಈರ್ ಮಹಾದೇವಿ // ಕಾಪುಲೆಂಕ್ಲೆನ್ ಕರುಣೆದ ಮೂರ್ತಿಒರಿಪುಲೆಂಕ್ಲೆ ಕುಟುಮೊದ ಕೀರ್ತಿಬದ್ಕ್‌ಗೊದಗಾಲೆ ಕಬಿದಿ...

Read more

‘ಮಲಬಾರ್ ವಿಶ್ವರಂಗ ಪುರಸ್ಕಾರಗ್ ಐನ್ ಜನ ಪೆರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿಲು ಆಯ್ಕೆ..

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ) ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ವತಿಡ್ದ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು...

Read more

ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಮೆನ್ಕರೆಗುಂಡ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಂಗೀಲು ಕುಣಿಕೆ..

ರಾಜಧಾನಿದ ರಾಜಪಥೊಟ್ ರಾರಾಜಿಸವರೆಗುಂಡ್ ಕರಾವಳಿದ ಕಂಗೀಲು ಕುಣಿಕೆ.ಉಂದುವೇ ಬರ್ಪಿನ ಜನವರಿ 26 ತಾರೀಕುದಾನಿ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಡ್ ನಡಪುನ ಗಣರಾಜ್ಶೋತ್ಸವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ...

Read more

ಗರೋಡಿದ ಸ್ರಷ್ಟಿಲೆಡ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯೊಲ್…ಎಗ್ಗೆ-2

ವಿಜಯನಗರದ ಅಂತ್ಯ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡುನ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ್ ಆಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಂಗೆರ್,ಚೌಟೆರ್,ಅಜಿಲೆರ್,ಸಾವಂತೆರ್ ಅರಸುಲಾದಿಪ್ಪನಗ ಅಕಲ್ನ ತಿರ್ತುಡ್ ಕೆಲವು ಬಲ್ಲಾಳೆರಿತ್ತುದ್ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಕ್ರಿ.ಶ.17 ನೇ ಶತಮಾನದ...

Read more

ಗರೋಡಿದ ಸ್ರಷ್ಟಿಲೆಡ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯೊಲ್…

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿದ ಕಣಿವೆಡ್ ಜತ್ತುದ್,ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿದ ಕಡೆಕ್ಕ್ ಪಡ್ಡಯಿದಂಚಿ ಪೋವನಗ‌ ಮಲೆನಾಡುದ ಮಟ್ಟೆಲುಡ್ ಪರ್ಮೊದಿಪ್ಪುನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ "ತುಳುನಾಡ್" ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲೆಯಾದ್ ಮಿನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ "ಪೊರ್ಲುದ ನಾಡ್.ಪರಶುರಾಮ...

Read more

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್

error: Content is protected !!