ಕುಂಡಂತಾಯೆರೆಗ್ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನೊತ್ತ ಮಾನಾದಿಗೆ..

ಜೂನ್.30 ತಾರೀಕುದಾನಿ ಕುಂಜೂರುಡ್ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆರಾಯಿನ ಯಕ್ಷಪ್ರಭಾ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕೆರಾಯಿನ ಕೆ.ಎಲ್.ಕುಂಡಂತಾಯೆರೆಗ್ ಅರೆಗ್ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಪತ್ರಕರ್ತೆರೆನ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನೊತ್ತ ಮಾನಾದಿಗೆನ್ ಅರೆನ ಇಲ್ಲಡ್ ಜೂ.30...

Read more

ಸುರ್ತುದ್ ಉನೊಡ್,ಗೊರೆತ್ತುದ್ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡ್…

ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ ಒರಿಯಗ್ ಇರ್ವೆರ್ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆರ್.ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲೆ ಆವನಗ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತುದ್ ಕೊರ್ಪೆ.ಒಂಜಿದಿನ ಆಮ್ಮೆ ಸಯ್ಯರೆ ಮುಟ್ಟ ಆವನಗ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್...

Read more

ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಐತಾಳ್ ಮೇರ್ ಬರೆತಿನ ಕಥೆ ಕೇನ್ಗ..

ರೇಡಿಯೋ ಮಣಿಪಾಲ್ 90.4 Mhz-ದೇಸಿ ಸೊಗಡುಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ 📻 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ದ ಸಹಯೋಗಡ್ ಅರ್ಪಿಸಾವೊಂದುಂಡು… .ಕಥೆ ಕೇಳೋಣ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ....

Read more

ಕಾಪುಲೆಮ್ಮ ಜನ್ನದೇವಿ…

ಅಪ್ಪೆ ಜನ್ನದೇವಿ ಸಿರಿದುಪ್ಪೆ ಜನ್ನದೇವಿಚೇರ್ಕಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಕುಟುಮೊದ ಕೊಡಿ ಈರ್ ಮಹಾದೇವಿ // ಕಾಪುಲೆಂಕ್ಲೆನ್ ಕರುಣೆದ ಮೂರ್ತಿಒರಿಪುಲೆಂಕ್ಲೆ ಕುಟುಮೊದ ಕೀರ್ತಿಬದ್ಕ್‌ಗೊದಗಾಲೆ ಕಬಿದಿ ಸಂಕಟೊಡ್ದು ಮುಗ್ತಿ// ಪೂತ ಪೂಜೆ...

Read more

ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಳಂಬೆರೆನ ಕಥೆ ಕೇನ್ಲೆ..

ರೇಡಿಯೋ ಮಣಿಪಾಲ್ 90.4 Mhz-ದೇಸಿ ಸೊಗಡುಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ 📻 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ದ ಸಹಯೋಗಡ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡ್… .ಕಥೆ ಕೇಳೋಣ ಸರಣಿ...

Read more

ತುಳುನಾಡುದ ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬುದ ಪೊಲಬು..

ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬು: ತುಳುನಾಡುದ ಈ ಗೊಬ್ಬುಗು ಮಸ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ವಿದ್ವಂಸರೆನ ಪಾತೆರ. ಸುಮಾರು 2500 ವರ್ಷದಾತ್ ಪಿರಾಕುದ ಜನಮಾನಿಲು ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ಒರಿಪಾದೆರ್....

Read more

‘ಮಲಬಾರ್ ವಿಶ್ವರಂಗ ಪುರಸ್ಕಾರಗ್ ಐನ್ ಜನ ಪೆರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿಲು ಆಯ್ಕೆ..

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ) ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ವತಿಡ್ದ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಸಹಕಾರಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪುನ...

Read more

ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಮೆನ್ಕರೆಗುಂಡ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಂಗೀಲು ಕುಣಿಕೆ..

ರಾಜಧಾನಿದ ರಾಜಪಥೊಟ್ ರಾರಾಜಿಸವರೆಗುಂಡ್ ಕರಾವಳಿದ ಕಂಗೀಲು ಕುಣಿಕೆ.ಉಂದುವೇ ಬರ್ಪಿನ ಜನವರಿ 26 ತಾರೀಕುದಾನಿ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಡ್ ನಡಪುನ ಗಣರಾಜ್ಶೋತ್ಸವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಮಡ್ ತುಳುನಾಡ್ದ್ ಜಾನಪದ ಕುಣಿಕೆ...

Read more
Page 1 of 2 1 2


ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚಮಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಲ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ +91 7090909010

error: Content is protected !!