ಆರೋಗ್ಯ

ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಪೊಲ್ಲಿನಕ್ಲೆಗ್ ಶಿರಸಿ ಡ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ & ಜಾಗ್ರತಿ ಶಿಬಿರ..

ಸೇವಾಭಾರತಿ,ಸೇವಾಧಾಮದ ಆಶ್ರಯೊಡ್ ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಪೊಲ್ಲಿನಕ್ಲೆಗ್ ಶಿರಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಡ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತಿ ಶಿಬಿರ...

Read more

‌ಧ.ಗ್ರಾ.ಯೋಜನೆದ ವತಿಡ್ದ್ ನಡತಿನ ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ..

1601ನೇ ಮದ್ಯ ವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡ್ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ನಾಯಕ್ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಜನಜಾಗ್ರತಿ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಮೇರ್...

Read more

ಕೊಡವೂರುಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಪೆದ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಉದಿಪನ.

ಕೊಡವೂರುಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಪೆದ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಉದಿಪನ. ಕೊಡವೂರು ಪರಿಸರೊಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತುದ್...

Read more
Page 1 of 8 1 2 8

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್

error: Content is protected !!