ತುಲುನಾಡ ಸುದ್ದಿಲು

ಐನೆಸಲ್ ಕಬಿತೆ..

ಐನೆಸಲ್ ಕಬಿತೆ (ಲಿಮೆರಿಕ್) ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬೊ ಉಡುಪಿ ಕಿಸ್ನನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬೊಲ ಬತ್ತ್ಂಡ್ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲೊಡೆ ಪಂಥ ಜೋರು ನಡತ್ತ್ಂಡ್ಕಡ್ಯ ಪುಡತ್ದ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿಯೆರ್ಮೂಡೆ ಗುಂಡ...

Read more

“ಗೌಜಿದ ಮದಿಮೆ” ದ ಮುಹೂರ್ತ..

ಉಡುಪಿ : ಅತ್ರಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಾರಥ್ಯೊಡ್ ಕಲಾ ಚಾವಡಿ ತಂಡದ ಈ ವರ್ಷದ ನವೀನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ವಿರಚಿತ ಪ್ರಭಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ನಟನೆ ಬೊಕ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೊಸ...

Read more

ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟುಗ್ ಪಿಲಿಕ್ ಬತ್ತುಂಡ್ ಆವೇಶ..

ಉಡುಪಿ ನಿಟ್ಟೂರುಡ್ ಅಷ್ಟಮಿದ ಗೌಜಿಡ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂತೊದ ಪೊರ್ತುಡ್ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟುಗ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಲಿತೊಂದಿತ್ತಿನಪಗ ಮೈಟ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆದ್ ಜೋರುಡೇ ಆರ್ಭಟ ದೀದ್ ವೇದಿಕೆನ್ ಅಡಿಮೇಲ್...

Read more

ಅಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ,ತಪ್ಪು ಮಲ್ದುಜಿ..

ಅಪ್ಪೆಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಡ್ ಜಿ ಅಗಲ್ಪೂರ ಈರೆನಡೆ ಬತದ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೆರ್ ನೀರ್ಗ್ ಪೋಪಿ ಪೊಣ್ಣನಗಲ್ ಎನನ್ ತೂಯೆರ್ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ್ ದ್...

Read more

ತುಲು ದೇಶ ಭಕ್ತಿ ಕಬಿತೆ..

ತುಲು ದೇಶ ಭಕ್ತಿ ಕಬಿತೆ 🇮🇳🇮🇳ವಂದೆ ಭಾರತ🇮🇳🇮🇳 ಕಡ್ಪೀಲ್ ಕಪ್ಪುಡ್ ಒರೆಂಕ್‌ದ್ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತ್‌ರ್‌ನೆ ಅರಿಪಾದ್ಜಾತಿ ಧರ್ಮೊನೆ ಬರಿಕೊಂದಾದತನ್ನಕ್ಲೆನ್ ಬಲಿಕೊರ್ದ್ ತನ್ನಾಲ್ಮೆಗಾದ್ಅರ್ಲ್ಂಡ್ ಭಾರತ ನಮಕಾದ್ ಕೇಸರಿ ತ್ಯಾಗೋನ್ ಪಟ್ಟೊಂದ್ಬೊಲ್ದ್‌ದ...

Read more

ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೊಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿನ ತುಳುನಾಡುದ ಮಯೂರ್ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು

ಬಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಕನ್ನಡದ "ಶಾಖಾಹಾರಿ" ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮೆರೆನ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಡ್ ಮೂಡುದ್ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನ ಪಿಚ್ಚರ್ ಗ್ ತುಳುನಾಡುದ ಸುಳ್ಯದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಯೂರ್...

Read more

ಒಡಿಪುಡ್ ಅಟ್ಟೆಮಿಗ್ “ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿತ್ತ ಅಬ್ಬರ”..

ತುಳುನಾಡುಡ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ದುಂಬುಡಿಂಚಿಲಾ ಬಾರೀ ಪುಗಾರ್ತೆನ್ ಪಡೆದುಂಡ್..ಮಾರ್ಣಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಟೆಮಿ ಉಚ್ಚಯಡ್ "ಪಿಲಿನಲಿಕೆ" ಮಾತಾ ಕಡೇಟುಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಇಂಚಪ್ಪೊಗ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪಂತೊಲು ನಡಪುಂಡ್.. ವಿಶೇಷವಾದ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ...

Read more

ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯುವಘಟಕದ ಪೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆನ ಆಯ್ಕೆ..

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರೆನ ಸಭೆ ಇಂಚಪ್ಪೊಗ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡ್ ನಡತುಂಡ್.ಸಭೆಟ್ ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೈರೊಟ್ಟು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡಿತ್ತೆರು.ಈ...

Read more

ಲೇಖನಿ: ತುಳು ಬರವುದ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೇಖನಿ..

ಲೇಖನಿ - ಉಂದು ಬರೆಪುನ ಓದುನ ನಿಕ್ಲೆನನೇ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಪುಣ್ಣಮೆ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಾನಿ ಉದಿತ್ತ್ಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೇಖನಿ ತುಳು ಬರವುದ ಬಿದೆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊಸಿತ್ತ ಸಂಗತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕೊಗೊಂಜಿ ಪೊಸ...

Read more

ತುಳುನಾಡುದ ಪರತಿರಿಡೇ ತುಳುಬದುಕುಗ್ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿನ ಡಾ.ವಿ.ಕೆ.ಯಾದವ್…

ತುಳುನಾಡುದ ಪರತಿರಿಡೇ ತುಳುಬದುಕುಗ್ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿನ ಡಾ.ವಿ.ಕೆ.ಯಾದವ್.. ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ತುಳುಬಾಸೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡ್, ತುಳುನ್ 8 ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಗ್ ಸೇರಾವೊಡ್ ಪನ್ಪಿನ...

Read more
Page 1 of 40 1 2 40
error: Content is protected !!