ತುಲುನಾಡ ಸುದ್ದಿಲು

ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ’ ಧಾರವಾಹಿಗ್ ಕುಡ್ಲಡ್ದ್ ದೂರು.

ಇಂಚಪ್ಪೊಗ್  ದೈವಾರಾಧನೆನ್  ಮನೋರಂಜನೆಗ್ ಗಲಸೊಂದುಪ್ಪುನ   ಆರೋಪನ್  ದೈವಾರಾಧಕೆರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುದ್, ಉಂದು ನಿಜ ಪಂಡುದ್  ಗಡಿ ಗಡಿ  ಸಾಬೀತಾವೊಂದುಂಡ್. ತುಳುನಾಡುದ  ಜನಕ್ಲೆನ ನಂಬಿಕೆನ್  ಮನೋರಂಜನೆಗಾದ್  ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನೃತ್ಯಲೆಡ್, ಸಿನಿಮಾಲೆಡ್...

Read more

ತುಳು ಟಂಕ

ತುಲು ಟಂಕಾ 1.ಬಡಪತ್ ದಬಂಗ ಬೇನೆ ತೆರಿಲಕಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿಅರ್ಬು ನಿಕ್ಕ್ ಇತ್ತ್ಂಡಗೆಲ್ಮೆನೆ ನಿನಪಾಲ್ಗ್. 2.ಬದ್ಕ್ ದ ಬಂಡಿಪಂಡ್ಂಡ ಅಂಚೆನೆಸೋಲ್ ಗೇಲ್ ದಲೆಕ್ಕಾಚಾರಾಡೊಂಜಾಯಿಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪೆಲ್ದಬ್ಬರ. ✍️ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎ....

Read more

ಚುಂಗುಡಿ ಕಬಿತೆ

ಚುಂಗುಡಿ ಕಬಿತೆ ಮಾಲುಂಡು ಓ…ಪೂರ ಮುಗಿಂಡಾಂದ್,ಈ ನಮುನೆ ಮಾಲುಂಡುಇಜ್ಜಪ್ಪಾ,ಅವ್ಲು ತೂಲೆ ನನಲಾ ಮಾಲುಂಡು. ಇದಮುಟ್ಟ ಆ ಬಾರ್‌ಗ್ ಪೋತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇದಮುಟ್ಟ,ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ್ ಆ ಬಾರ್ದ ಮುಟ್ಟ....

Read more

ಕೊಡವೂರು:ಕವಿ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಸಂಸ್ಮರಣೆ.

ಕೊಡವೂರು :ಕವಿ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಸಂಸ್ಮರಣೆಜೈ ತುಳುನಾಡ್ (ರಿ) ಉಡುಪಿ ವಲಯ, ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ, ಯುವಕ ಸಂಘ (ರಿ) ಕೊಡವೂರು ಮೊಕ್ಲೆನ ವತಿಡ್ದ್ ಕವಿ ಅರುಣಾಬ್ಜೆರೆನ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...

Read more

ಪನಿಕಬಿತೆ

ಪನಿ ಕಬಿತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದ್ಪಂಡಲ್ ಆಲ್ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿತೂಯಿ ತೂಯಿಲೆಕ್ಕನೇ ಆಂಡ್ಅವುಲು ಆಜಿ ತೂಯೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೆನ್ಪೊರ್ಲುಡೇತೊವೊನೊಡುಂದು ಎನ್ನಿಯೆಅಯಿಕಾದೇರಾತ್ರೆ ಪಗಲ್ ಬೆಂದ್ ದ್ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆದ ಲೆಕ್ಕ ತೂಯೆ...

Read more

ತುಳುಕೂಟದ ವತಿಡ್ದ್ ಪೆರಿಯ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆರೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ.

ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಂಟ ಮನೆತನವಾಯಿನ ನಂದಳಿಕೆ ಚಾವಡಿದಿಲ್ಲ್ ಮುತ್ತಕ್ಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರೂರ್ ಪಟೇಲರಿಲ್ಲ್ ಶೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ದಂಪತಿಲೆನ ನಾಲ್ ಜೋಕುಲೆಡ್ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಎಲ್ಯದಿಂಚಿಲಾ ನಾಟಕದ...

Read more

ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಭೆ

ಜನವರಿ 2024 ನೇ ಸುರೂತ್ತ ಶನಿವಾರ 6ನೇ ತಾರೀಕ್ ದಾನಿ ಬಯ್ಯಗ್ 04 ಗಂಟೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ತುಳುಕೂಟದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಭೆ ನಡತುಂಡು.ಆನಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ರಾವ್ ಪೊಳಲಿ...

Read more

ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ನಾಟಕ “ಮರಣ ಗೆಂದಿನಾಯೆ “.

ತುಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿ (ರಿ ). ಆಯೋಜನೆಡ್ ನಡತಿನ ಕೆಮ್ತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆನ ನೆಂಪುದ ಇರ್ವತ್ತರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷದ ತುಳುನಾಟಕ ಪಂತೊಡ್ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ನಾಟಕ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದೆರು...

Read more

ನವಸುಮ ರಂಗಮಂಚದಕ್ಲೆನ”ಗಿಡ್ಡಿ”..

ತುಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿ (ರಿ). ಆಯೋಜನೆಡ್ ಎಮ್.ಜಿ.ಎಮ್.ಕಾಲೇಜಿದ ಮುದ್ದಣ ಮಂಟಪಡ್ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕೆಮ್ತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆನ ನೆಂಪುದ ಇರ್ವತ್ತರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷದ ತುಳುನಾಟಕ ಪರ್ಬದ 6 ನೇ ದಿನತ್ತಾನಿ ನವಸುಮ...

Read more
Page 1 of 43 1 2 43


ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚಮಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಲ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ +91 7090909010

error: Content is protected !!