ತುಲುನಾಡ ಸುದ್ದಿಲು

ರಾಜಬೂಡುಡ್ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಉಚ್ವಯ.

ಎಲ್ಲೆ ಮಾ.12 ಗ್ ರಾಜಬೂಡುಡು ಗರ್ದ್ ಬಿರ್ದ್ ದ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪರೆಗುಂಡ್.ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೊಬ್ಬುಲು 🔅ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ...

Read more

ಸಿನಿಮಾ, ಧಾರಾವಾಹಿಲೆಡ್ದ್ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಮಲ್ಲ: ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯಾನ್‌

ಸಿನಿಮಾ, ಧಾರಾವಾಹಿಲೆಡ್ದ್ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಮಲ್ಲ: ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯಾನ್‌ ಸಿನಿಮಾ, ಧಾರವಾಹಿಲು ತೂವರೆಗ್ ಪೊರ್ಲು. ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಕಟ್‌, ರೀಟೇಕ್‌ ಲು...

Read more

ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆರವುಗಾದ್ ಪುಟ್ಟುದ್ ಸಾಂಸ್ಖೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾಯಿನ ಸುಮನಸಾ: ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆರವುಗಾದ್ ಪುಟ್ಟುದ್ ಸಾಂಸ್ಖೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾಯಿನ ಸುಮನಸಾ: ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನೂರುಡ್ ಅವಘಡ ಆಯಿನಪಗ ಅಕ್ಲೆನ ನೆರವುಗ್ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೆರು ಒಟ್ಟಾದ್...

Read more

ಪ್ರಭುತ್ವಗ್ ಜೈಕಾರ ಪಾಡುಂಡ ಕಲೆ ನಾಶ ಆಪುಂಡ್..

ಸುಮನಸಾದ ರಂಗಹಬ್ಬ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಸಿ. ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ಪ್ರಭುತ್ವಗ್ ಜೈಕಾರ ಪಾಡುಂಡ ಕಲೆ ನಾಶ ಆಪುಂಡ್.. ಉಡುಪಿ: ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ರಾಜಕೀಯನ್ ವಸ್ತುವಾದ್...

Read more

ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

600ಎಕ್ರೆ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಕೈತಲ್ ಕನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀ ಮಠ ಪರಿಸರದಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ "ಪಂಚ ಭೂತ" ಉತ್ಸವಡ್ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಡಾ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ...

Read more

ತುಳು ಬಾಸೆಗ್ ಸೂಕ್ತ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರೊಡುಂದ್ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷೆರೆಗ್ ಮನವಿ ಕೊರಿನ ತುಳುನಾಡುದ ಸಂತೆರ್…

ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠೊಟ್ ನಡತಿನ ಸಂತಸಮಾವೇಶೊಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂತೆರ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತುದ್,ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷೆರಾಯಿನ ಜೆ.ಪಿ.ನಡ್ಡಾ ಮೆರೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತಿಡ್ ಮನವಿನ್...

Read more

ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು‌ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತೆರ್ ದೇವೆರೆನ ಪಾದ ಸೇರಿಯೆರ್…

ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೊಡ್ ಪುಗಾರ್ತೆನ್ ಪಡೆಯಿನ ಭಾಗವತೆರ್ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತೆರ್ ಇನಿ ದೇವೆರೆನ ಪಾದ ಸೇರಿಯೆರ್..

Read more

ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಾನ್ಯತೆನ್ ನಟ್ಟುದು ಕೇನುನತ್ತ್ , ಹಕ್ಕುಡು ಕೇನೊಡು – ವಸಂತ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ

ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಾನ್ಯತೆನ್ ನಟ್ಟುದು ಕೇನುನತ್ತ್ , ಹಕ್ಕುಡು ಕೇನೊಡು - ವಸಂತ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ -------------------------------------------------------------------------------------------- ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಸಾಧಕ ಭಾಧಕದ...

Read more
Page 1 of 32 1 2 32

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್

error: Content is protected !!