ತುಲುನಾಡ ಸುದ್ದಿಲು

ಭಾರತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಗ್ ಲಡಾಕ್ ಗ್ ಪಿದಾಡಿನ ತುಳುವೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್, ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆತೊಂದ್, ಸೇನೆಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಲಡಾಕ್ ಗ್ ದೇಶಸೇವೆಗ್ ಪಿದಾಡ್ದೆರ್ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಪೆರ್ಮೆದ...

Read more

ಕಾಲೇಜಿಡ್ ತುಳುಕೂಟ ಉದಿಪನ

ಯಾನ್ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾದ್ ಕಾಲೆಜಿದ ಜೋಕ್ಲೆಡ 70% ತುಳುಟೇ ಪಾತೆರುವೆ ಪಂಡುದ್ ಉಡುಪಿ ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆರಾಯಿನ ಪ್ರೊ. ಸುರೇಶ್...

Read more

ಬರ್ಸ

ಬರ್ಸ ಉನ್ಗುದು ಕಲ್ಲರೂಪೊನು ಪಡೆಯಿ ಬೂಮ್ಮಪ್ಪೆನೀರಾಯಲ್ ಪೊಸತೆಗ್ಲೆಗ್ ಪೇರಾಯಲ್.ಗಿಡಿದ್ ಪುಡದಿನ ಬಾಕಿಮಾರ್ ಕಂಡಕುರಿದ್ ಕುಮೆದ್ ಕುರ್ತೆಲಾಂಡ್ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿದ ಕಲೊಕು ಅಟ್ಟನೆಯಾಂಡ್.. ಬಾನೊಡು ರಾಯಿನ ಮುಗಲ್ನೀರಾ‌ದ್ ಬದ್ಕ್‌ದ ನಿದಿಯಾದ್ಪಾರೊಂದು...

Read more

ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ವರ್ಷದ ಸಭೆ

ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆದ ಮಹಾಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ ಮುಲ್ಕಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಡ್ ನಡತ್ಂಡ್. ವರ್ಸದ 2023-24ನೇ ಸಾಲ್‌ದ ವರದಿನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೆರ್ ಕಿರಣ್ ತುಲುವೆ...

Read more

ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ

ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆ ದಡ್ಡ್ ಕೈಟ್ ಬಡ್ಡಾಯಿನ ಬೇನೆ ಏತಾವುರಡ್ಡ್ ದಡಿಕ್ ಬಗ್ಗಿ ಅಬತರುಲು ಮಸ್ತಾವು ಪುಗೆಲ್‌ದ ತೇರ್‌ಡ್ ಲೋಕನ್ ತೋಜಪಾಯಿ ದೇವೆರ್ಪಗೆಲ್ ರಾತ್ರೆ ಪಂದ್ ತೂವಂದೆ...

Read more

ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕೆರಾದ್ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಲ.

ಕುಡ್ಲ :ತುಳು ಭಾಷೆ, ಲಿಪಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಲೆ ಉಂದೆತ ಬಗೆಡ್ ಚಾತುರ್ಪ ಪಡೆಯಿನ ಕಾರ್ಕಳ ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ "ತುಳುನಾಡ...

Read more
Page 1 of 46 1 2 46
error: Content is protected !!