ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ – 27 ಶಿಕ್ಷಕೆರೆಗ್ ರೋಟರಿ ಗೌರವ

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ - 27 ಶಿಕ್ಷಕೆರೆಗ್ ರೋಟರಿ ಗೌರವ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಡ್ದ್ ಶಿಕ್ಷಕೆರೆನ ದಿನಾಚರಣೆನ್ ವಿಶೇಷವಾದ್ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ...

Read more

ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವತಿಡ್ದ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ

ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವತಿಡ್ದ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವತಿಡ್ದ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ತಾರೀಕುದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 9.30ಗ್...

Read more

ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ್ದ ಕುರಲ್ ಬೂಕುಲೆನ ಬುಡುಗಡೆ

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು,ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಮ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಒತ್ತುಸೇರಿಗೆಡ್ " ಶ್ರೀ...

Read more

ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ವತಿಡ್ದ್ ಶಿಕ್ಷಕೆರೆಗ್ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ವತಿಡ್ದ್ ಶಿಕ್ಷಕೆರೆಗ್ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು...

Read more

ಯುವಜನತೆಗ್ ಅಪಗಪಗ ಜಾಗ್ರತಿ ಪುಟ್ಟಾವುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ: ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ..

ಸಮಾಜೊಡ್ ಅಪಗಪಗ ಜಾಗ್ರತಿ ಪುಟ್ಟಾವುನವ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಸಾರ ಸಾರ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ದೇಶೊಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬತ್ತುದ್ 75 ವರ್ಷ ಆಂಡಲಾ...

Read more

ಉಷಾರಾಣಿ ಎಸ್.ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆನ್ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಅಗತುದ್ ಕೊರ್ದ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೊರ್ತು..

ಉಡುಪಿ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆರಾಯಿನ ಉಷಾರಾಣಿ ಎಸ್.ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಗಪುನ ನಿಟ್ಟುಡ್ ಅರೆಗ್ ಗೌರವಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತುಂಡ್....

Read more

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕೆರೆನ ತರಬೇತಿ ಉದಿಪನ..

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕೆರೆನ ತರಬೇತಿ ಉದಿಪನ.. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿದ ಆಶ್ರಯೊಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ...

Read more

ಕಾಪು ಪರಿಸರೊಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕೊ ಪಡೆಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯುವವಾಹಿನಿದ ವತಿಡ್ದ್ ಮಾನಾದಿಗೆ..

ಕಾಪು ಪರಿಸರೊಡ್ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಯುಸಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕೊ ಪಡೆಯಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆನ್ ಯುವವಾಹಿನಿ‌ ಕಾಪು ಘಟಕದ ವತಿಡ್ದ್ ಕಾಪು ಬಿಲ್ಲವರ...

Read more
Page 1 of 6 1 2 6

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್

error: Content is protected !!