ಸುದ್ದಿ

ರೋಟರಿ ಸಾಯಿಬ್ರಕಟ್ಟೆ ವತಿಡ್ದ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ..

ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೈಬ್ರಕಟ್ಟೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ ಡ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ರೋಟರಿ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಭೋಜನ ಕೂಟಡ್ ಪೊಸ ಸದಸ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆ,ಸನ್ಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ,ಸುರಕ್ಷತೆ,ಗ್ರಾಹಕರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನ...

Read more

ಸತ್ಯದ ತುಳುವೆರ್ ವತಿಡ್ದ್ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿಡ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಣ್ಣುದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ..

ಸತ್ಯ ದ ತುಳುವೆರ್ (ರಿ) ಉಡುಪಿ-ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ, ಇವರ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಶಾಲಿಟಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ, ನೇತ್ರ ಜ್ಯೋತಿ...

Read more

ಉಡುಪಿ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ &‌ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಡ್ ” ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ”

ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ(ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಡ್ದ್ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ &‌ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ಸಹಯೋಗಡ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ...

Read more

ವೇದಿಕೆಡ್ ತುಳುಟ್ ಪಾತೆರಿನ ಕ.ಸಾ.ಪ.ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರಾಯಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಲ್ಕೂರ..

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ನಿವ್ರತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರಾಯಿನ ಪಿ.ಜಯರಾಮ‌ಭಟ್ ಮೆರೆಗ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನದ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಮಂಟಪೊಡ್ ನಡತುಂಡ್.ವೇದಿಕೆಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ...

Read more

ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಭವ್ಯ ಭವನ ನ.21‌ಗ್ ಉದಿಪನ…

ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾವಂದೆ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಜನತೆಗ್ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಡ್ ಮದಿಮೆ ಸೇರಿನಂಚ ಬಾಕಿದ ಶುಭಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸೌಕರ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಸಭಾಭವನ...

Read more

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವೈಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ 2 ಬಂಗಾರ್ದ ಪದಕ ಗೆಂದಿನ ದಿಶಾ ಕುಕ್ಯಾನ್..

ಗೋವಾಡ್ ನಡತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ವೈಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ದಿಶಾ ಕುಕ್ಯಾನ್ 2 ಸಲ ಬಂಗಾರ್ದ ಪದಕ...

Read more

ಪುದರ್ ಒರಿಯೊಡು..

ಅಸೆ ಪೂರ ಉರ್ಕೋಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೆಂಕುನ ಬೊಲ್ಪುದ ನಡುಟು…ಮಾಜಾಂದಿ ಬೇನೆನ್ ಪೂರ ನಿನ್ನುಲಯಿ ದೆಂಗದ್ ದಿವೊಡು…ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರದ ಕಣ್ಣ್ ಕಟ್ಟ್ ದಾಯನ ಕುರುಕುಸೆಲ್ದಾ ಬುದ್ಧಿದ ಒಟ್ಟು…...

Read more

ಜೋಕ್ಲೆನ ದಿನೊನ್‌ ಗೌಜಿಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ : ವಿನೋದ್ ಕಾಂಚನ್

ಜೋಕ್ಲೆನ ಹಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನ ಪುಟ್ಟಾವುನ ಸಲುವಾದ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ದಿನಾಚರಣೆನ್ ಭಾರತೊಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ‌ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಲೆನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಜೋಕ್ಲೆನ...

Read more

ಉಡುಪಿ ಅಂಚೆ ವಿಭಾಗೊಡ್ದ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ-ಸ್ವಚ್ಛ ನಡಕೆ

ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರೆಗ್ ಕೈತಲುಡುಪ್ಪುನ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಜನ ಮಾನಸೊಡ್ ಒರಿಯೊಲೆಕ್ಕ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಕೆಲಸೊನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನವ್ಚ್ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪಂಡುದ್ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸದಾಶಿವ ಪ್ರಭು ಪಂಡೆರ್....

Read more

ಕ್ರೀಡೆಡ್ ತೊಡಗಿಸಾವೊಂದ್ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿನ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ: ಪ್ರಕಾಶ್ ಜತ್ತನ್

ಕ್ರೀಡೆಡ್ ತೊಡಗಿಸಾವೊಂದ್ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೊನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಪಂಡುದ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆರಾಯಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜತ್ತನ್ ಪಂಡೆರ್. ಆರು ಉಡುಪಿ ವಲಯದಕುಲು...

Read more
Page 65 of 82 1 64 65 66 82
error: Content is protected !!