ದೈವ ದೇವೆರ್

 ಓಲಗಾದ್ ಪೂಜೆ ಕೈಕೊಣುದು ಪಿಜುರ್ನ ಮಲ್ಲದೇಕಿದ‌ ಗಣಪತಿ

ಓಲಗಾದ್ ಪೂಜೆ ಕೈಕೊಣುದು ಪಿಜುರ್ನ ಮಲ್ಲದೇಕಿದ‌ ಗಣಪತಿ ಬತ್ತ್ ದ್ - ಓಲಗಾದ್ ಪೂಜೆ ಕೈಕೊಣುದು ಪಿಜುರ್ನ ದೇವೆರ್ನಾಕಲೆಡ್ ಗಣಪತಿ ಒರಿ.ಕಾಲೊಗು ಸರಿಯಾದ್, ಬರ್ಸ,ದೊಂಬು,ಚಲಿ ಇಂಚಿನ‌ ಒಂಜೊಂಜಿ...

Read more

ಕಿಷ್ಣೆ ಒಂಜಿ “ಇಸ್ಮಯ”..

ಕಿಷ್ಣೆ ಒಂಜಿ 'ಇಸ್ಮಯ' ಪೆತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಕಿಗ್ "ಶ್ಯಾಮೆ" ಆದ್, ತಾಂಕಿನ ಅಪ್ಪೆಗ್ "ಕಿಷ್ಣೆ" ಆದ್,ಗೊಲ್ಲೆರ್ನ ಮಂದೆಗ್ "ಗೋವಿಂದೆ"ಯಾದ್,ರಾಧೆಗ್ "ಕನ್ನೆ"ಆದ್ ಗೋಕುಲೊಡು ಬಲತಿನ ಒರಿ ಪೋಕ್ರಿ ಬಾಲೆ...

Read more

ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ..

ಅಗಸ್ಟ್ 8‌ತಾರೀಕುದಾನಿ ಸೋಮಾರ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲೆನ ಪುಟ್ಟುದಿನೊನ್ ಗುರುವಂದನೆದೊಟ್ಟುಗ್ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಆದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡುದ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತುದುಂಡ್.ನೆತ್ತ ಅಂಗವಾದ್ ಆನಿದ ದಿನ...

Read more

ಉಚ್ಚಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ನಡತಿನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ..

ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ದ.ಕ.ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ವತಿಡ್ದ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡತುಂಡ್.ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಪೊಂಜೊವುನಕುಲು ಈ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯೊಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆದ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ...

Read more

ನಾಗರಪಂಚಮಿ;ಕಾಲಾದಿದ ತನು-ತಂಬಿಲ..

ತನು ಮಯಿಪಾದ್ ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟಾವರೆ ನಾಗ ಮೂಲೊಗು ಪೋಪಿನ ದಿನ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿ. ಉಂದು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಾದಿದ ತನು ಮಯಿಪುನ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ, ಅಂಚೆನೆ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ....

Read more

ರಾಮಕ್ರಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಜ್ಜೊದ ಉದಿಪನ..

ಸುವರ್ಣಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಮಂಡಳಿ ಆಶ್ರಯ: ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ(ರಿ)ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕುತ್ಪಾಡಿ ನೆತ್ತ ಸುವರ್ಣಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ಸಮಾರಂಭ...

Read more

ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದಿಪನ ಕಜ್ಜೊ..

ಸುವರ್ಣಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಮಂಡಳಿ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಆಶ್ರಯ : ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ(ರಿ.)ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕುತ್ಪಾಡಿ ನೆತ್ತ ಸುವರ್ಣಮಹೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನಾ...

Read more

ದ್ವಾರಕಾಮಾಯಿ ಮಠೊಟ್ ಗುರುಪೂರ್ನಿಮೆ;

ಜುಲೈ 11,12,13 ತಾರೀಕುದಾನಿ ಕಲಿಯುಗದ ಒಡೆಯೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್ ನಿಲೆಯಾತಿನ ಶಂಕರಪುರ ದ್ವಾರಕಾಮಾಯಿ ಮಠೊಟ್ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಗೌಜಿಡ್ ನಡಪರೆಗುಂಡ್.3 ದಿನ ನಡಪುನ ಈ ಆಚರಣೆಡ್ 11 ತಾರೀಕುದಾನಿ...

Read more

ತುಳುನಾಡ್ದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ ದೇವಾಲಯೊಲು ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡ್: ಡಾ.ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್

ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಬಾರ್ಕೂರುಡುಪ್ಪುನ 1100 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕುದ ಶ್ರೀ ಆದಿಪರಮೇಶ್ವರ ಬಸದಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪಾಶ್ವನಾಥ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ ಬಸದಿಲು ಅಲ್ಪದ ಕೈತಲುದಕ್ಲೆಡ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾದಿತ್ತುದ್...

Read more
Page 19 of 31 1 18 19 20 31
error: Content is protected !!