ತುಲುನಾಡ ಸುದ್ದಿಲು

ಅಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ,ತಪ್ಪು ಮಲ್ದುಜಿ..

ಅಪ್ಪೆಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಡ್ ಜಿ ಅಗಲ್ಪೂರ ಈರೆನಡೆ ಬತದ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೆರ್ ನೀರ್ಗ್ ಪೋಪಿ ಪೊಣ್ಣನಗಲ್ ಎನನ್ ತೂಯೆರ್ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ್ ದ್...

Read more

ತುಲು ದೇಶ ಭಕ್ತಿ ಕಬಿತೆ..

ತುಲು ದೇಶ ಭಕ್ತಿ ಕಬಿತೆ 🇮🇳🇮🇳ವಂದೆ ಭಾರತ🇮🇳🇮🇳 ಕಡ್ಪೀಲ್ ಕಪ್ಪುಡ್ ಒರೆಂಕ್‌ದ್ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತ್‌ರ್‌ನೆ ಅರಿಪಾದ್ಜಾತಿ ಧರ್ಮೊನೆ ಬರಿಕೊಂದಾದತನ್ನಕ್ಲೆನ್ ಬಲಿಕೊರ್ದ್ ತನ್ನಾಲ್ಮೆಗಾದ್ಅರ್ಲ್ಂಡ್ ಭಾರತ ನಮಕಾದ್ ಕೇಸರಿ ತ್ಯಾಗೋನ್ ಪಟ್ಟೊಂದ್ಬೊಲ್ದ್‌ದ...

Read more

ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೊಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿನ ತುಳುನಾಡುದ ಮಯೂರ್ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು

ಬಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಕನ್ನಡದ "ಶಾಖಾಹಾರಿ" ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮೆರೆನ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಡ್ ಮೂಡುದ್ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನ ಪಿಚ್ಚರ್ ಗ್ ತುಳುನಾಡುದ ಸುಳ್ಯದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಯೂರ್...

Read more

ಒಡಿಪುಡ್ ಅಟ್ಟೆಮಿಗ್ “ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿತ್ತ ಅಬ್ಬರ”..

ತುಳುನಾಡುಡ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ದುಂಬುಡಿಂಚಿಲಾ ಬಾರೀ ಪುಗಾರ್ತೆನ್ ಪಡೆದುಂಡ್..ಮಾರ್ಣಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಟೆಮಿ ಉಚ್ಚಯಡ್ "ಪಿಲಿನಲಿಕೆ" ಮಾತಾ ಕಡೇಟುಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಇಂಚಪ್ಪೊಗ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪಂತೊಲು ನಡಪುಂಡ್.. ವಿಶೇಷವಾದ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ...

Read more

ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯುವಘಟಕದ ಪೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆನ ಆಯ್ಕೆ..

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರೆನ ಸಭೆ ಇಂಚಪ್ಪೊಗ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡ್ ನಡತುಂಡ್.ಸಭೆಟ್ ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೈರೊಟ್ಟು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡಿತ್ತೆರು.ಈ...

Read more

ಲೇಖನಿ: ತುಳು ಬರವುದ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೇಖನಿ..

ಲೇಖನಿ - ಉಂದು ಬರೆಪುನ ಓದುನ ನಿಕ್ಲೆನನೇ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಪುಣ್ಣಮೆ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಾನಿ ಉದಿತ್ತ್ಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೇಖನಿ ತುಳು ಬರವುದ ಬಿದೆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊಸಿತ್ತ ಸಂಗತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕೊಗೊಂಜಿ ಪೊಸ...

Read more

ತುಳುನಾಡುದ ಪರತಿರಿಡೇ ತುಳುಬದುಕುಗ್ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿನ ಡಾ.ವಿ.ಕೆ.ಯಾದವ್…

ತುಳುನಾಡುದ ಪರತಿರಿಡೇ ತುಳುಬದುಕುಗ್ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿನ ಡಾ.ವಿ.ಕೆ.ಯಾದವ್.. ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ತುಳುಬಾಸೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡ್, ತುಳುನ್ 8 ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಗ್ ಸೇರಾವೊಡ್ ಪನ್ಪಿನ...

Read more

ತುರವೇ ಕಾಪು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿಯಾದ್ ಅನುಸೂಯ ಶೆಟ್ಟಿ…

ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುತಾಲಿಕೆದ ತುಳುನಾಎರಕ್ಷಣಾವೇದಿಕೆದ ಕಾಪು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿಯಾದ್ ಹಿರಿಯಡಕದ ಅನುಸೂಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಆತೆರ್.ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದ್ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಆತೆರ್.ಬಾಕಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಾದ್ ಉಡುಪಿ...

Read more

ಸುಳ್ಯಡ್ “ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ”..

ಯುವಜನ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಂಡಳಿ (ರಿ.) ಸುಳ್ಯ,ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು,ದ.ಕ ಆಶ್ರಯಡ್ ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಜನಪದ ಪ್ರಕಾರದ ನಲಿಕೆ ಪಂತೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ತಾರೀಕುದಾನಿ ಸ‌ನಿಯಾರ ಬಯ್ಯಗ್ 5‌ಗಂಟೆಡ್ದ್...

Read more

ಛಾಯಾ ಸಾಧಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಜನಾರ್ಧನ ಕೊಡವೂರು..

. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ಸುಮಾರ್ 30 ವರುಷಡಿಂಚಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಜನಾರ್ಧನ್ ಕೊಡವೂರು ಮೆರೆಗ್ ಛಾಯಾ ಸಾಧಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಲಿದು ಬೈದುಂಡ್.ಅಗಸ್ಟ್ 22 ತಾರೀಕುದಾನಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲೆರಾಯಿನ ತಾವರ್...

Read more
Page 2 of 40 1 2 3 40
error: Content is protected !!