ತುಲುನಾಡ ಸುದ್ದಿಲು

ಅಂಗವಿಕಲರೆಗ್ ದುರ್ಬಲೆರೆಗ್ ಇಲ್ಲಗೇ ಪೋದು ಲಸಿಕೆ ಕೊರ್ದ್ ದೇಶೊಗೇ ಮಾದರಿಯಾಯಿನ ಕೊಡವೂರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್

ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ದಿನೊಡ್ದ್ ದಿನೊಕ್ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲಾ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ್ ಲಸಿಕೆ ದೆತೊನೊಡ್ ಪಂಡುದ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಲ್ದುಂಡ್. ಈ ನಿಟ್ಟುಡ್ ಅಂಗವಿಕಲೆರೆಗ್, ದುರ್ಬಲೆರೆಗ್...

Read more

ಮಲ್ಪೆ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿದ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಉದಿಪನ

ಮಲ್ಪೆ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿದ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರದ ನಿರ್ಮಾಣಗು ಒಡಿಪು ಶಾಸಕೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ.ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರೆನ ಶಿಫಾರಸ್ಡ್ ಹಿಂದೂ ಧಾಮರ್ಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಡ್ದ್ 5 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾದಿತ್ತುದ್, ಗೋಪುರದ...

Read more

ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ಪೊಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗ್ ಒಡಿಪು ಶಾಸಕೆ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಅಭಿನಂದನೆ

ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ಪೊಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾದ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿನ ಕೂರ್ಮ ರಾವ್ ಮೆರೆನ್ ಭೇಟಿಯಾದ್ ಒಡಿಪುದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕೆರಾಯಿನ ಕೆ.ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಮೇರ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ ...

Read more

ಮಾಣಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಡ್ ತುಲು ಲಿಪಿತ್ತ ಪುದರ್ ಪಲವೆನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆರ್

ಮಂಗಳೂರ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಲ್ಲ ಸಾದಿದ ಜಂಕ್ಷನ್ಡ್ ತುಲು ಲಿಪಿತ್ತ ಪುದರ್ ಪಲವೆನ್ ಮಾಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವೆರಾಯಿನ ಬಿ.ರಮಾನಾಥ ರೈ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತುದ್ ತುಳುನಾಡ ಧ್ವಜ ರಾಪಾದ್...

Read more

ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನೊಡ್ ತುಲು ಅಧಿಕ್ರತ ಮಲ್ಪುಲೆ: ತುಲುವೆರೆ ದುನಿಪು “ಟ್ವೀಟ್ ತುಳುನಾಡ್” ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ಡ್ದ್ 24 ತಾರೀಕುಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ವಿಧಾನಸಭೆತ್ತ ಅಧಿವೇಶನೊಡ್ ತುಲುಬಾಸೆನ್ ಅಧಿಕ್ರತ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂಡುದ್ ಟ್ವೀಟ್ ತುಲುನಾಡ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ನಡಪರೆಗುಂಡ್.ಉಂದುವೇ ಸನಿಯಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4...

Read more

ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಲೀಕೆರೆಗ್ ವರದಾನವಾದ್ ಬತ್ತಿನ “ಎಪ್ಸನ್”

ಉಡುಪಿಡ್ ಎಪ್ಸನ್ ಯಂತ್ರೊಲೆನ ತೂಪರಿಕೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಮಾಲಕೆರ್ನ ಸಂಘ(ರಿ.) ಉಡುಪಿದ ಸಹಯೋಗ ವೈಷ್ಣವಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ...

Read more

ಬದುಕುನ್ ಕಟ್ಟುನ ತಾಕತ್ತ್ ಭಜನೆಗುಂಡ್: ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ

ಭಜನೆ ಆಪಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಶಿಸ್ತು-ಸಂಯಮ ಉಪ್ಪುಂಡ್.ನಮ ರಾಮರಸೊನ್,ಕ್ರಷ್ಣರಸೊನ್ ಪರುಂಡ ರಾಮರಸ,ಕ್ರಷ್ಣರಸತ್ತ ಅಮಲು ಏರುಂಡ್. ಗೇನದ ಬಡಾವು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತುದ್,ಬದುಕುನ್ ಕಟ್ಟುನ ತಾಕತ್ತ್ ಭಜನೆಗುಂಡ್ ಪಂಡುದ್ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ...

Read more

ಕೊರೊನಾದ ಒಟ್ಟುಗ್ ಬದುಕುನ ಕಲ್ಪ ತೆರಿಯೊನೊಡು, ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೂರ್ಮ ರಾವ್

ಕೊರೊನಾ 19 ಕಾರಣೊಡ್ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗ್ ರಜೆ ಕೊರ್ತಿನ ಸರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ತಾರೀಕುದಾನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಶಾಲೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಉಡುಪಿಗ್ ಪೊಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾದ್...

Read more

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರುಶ್ರೀಕ್ಲೆನ ಅಮ್ರತಹಸ್ತೊಡ್ ಉದಿಪನ ಆಯಿನ “ತುಲುನಾಡ ಧ್ವನಿ”

"ತುಲುನಾಡ ಧ್ವನಿ" ತುಲು ಬಾಸೆದ ಬಲ ಆದ್ ಉಂತಡ್. ಶ್ರೀಕ್ಲೆನ ಹಾರೈಕೆ. ತುಲು ಬಾಸೆ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿದ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪಿನ ತುಲುನಾಡ ದುನಿಪುಗ್ ಧ್ವನಿ ಆವರೆಗ್ ಮೂಡ್ದ್...

Read more

ಉಡುಪಿ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ & ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನ

ಜಗತ್ತ್ದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆದ   ಬಂಗಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಜ್ರಾಭರಣದ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರಾಟದ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ & ಡೈಮಂಡ್ಸ್ದ ಅಪ್ಪಟ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಡವದ...

Read more
Page 33 of 34 1 32 33 34
error: Content is protected !!