ತುಲುನಾಡ ಸುದ್ದಿಲು

ಬಚ್ಚಿರೆ, ಪೂತ ಮಾಲೆಡ್ ಮುರ್ಕುದ್ ಪೋಯಿನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ…

ತುಳುನಾಡುದ ಕಾರ್ನಿಕೊದ ದೈವ ಪಂಡುದೇ ಇಂಚಪ್ಪೊಗ್ ಬಾರೀ ಪುಗಾರ್ತೆಡ್ ಕಾರ್ನಿಕೊನ್ ಮೆರೆಯೊಂದ್ ಬತ್ತಿನ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜೆ..ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕುಲೆನ ಉಡಲುಡ್ ಅಚ್ಚಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಪಂಡಲಾ ತಪ್ಪಾವಂದ್.ತುಳುನಾಡುಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ...

Read more

ಕ.ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ “ತುಳು ಕಲ್ಪಾದಿಲೆನ ಓದು-ಬರವುದ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ”…

ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವತಿಡ್ದ್ ದ.ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ತುಳು ಕಲ್ಪಾದಿಲೆನ ಓದು ಬರವುದ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ ಉಂದುವೇ ಬರ್ಪಿನ ಜ.31 ತಾರೀಕುದಾನಿ ಸೋಮಾರ ಕಾಂಡೆ...

Read more

ಫೆ.1‌ಗ್ ಒಡಿಪು ಷಷ್ಠ್ಯಬ್ದ ಸಮಿತಿದ ವತಿಡ್ದ್ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆಗ್ “ಗುರುವಂದನಾ ಕಜ್ಜೊ”..

ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ 60 ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿಡ್ ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿಲು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ರಚನೆಯಾದಿತ್ತುದ್,ಒಡಿಪು ಸಮಿತಿಲಾ ಒಂಜಿ.ಕೊರೊನಾ ಸೀಕ್ ದ ನಡುಟುಲಾ...

Read more

ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯೊಲ್ ಜಗತ್ತುಡ್ ಒಲ್ಪಲಾ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ:ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ..

ಭಾರತ ದೇಶೊಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯೊಡ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವೊಲೆನ್ ತೂವೊಲಿ.ವಿಶೇಷವಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳುನಾಡುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ಸಂಪ್ರದಾಯೊಲ್, ಮುಲ್ಪದ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ ಜಗತ್ತುಡ್ ಒಲ್ಪಲಾ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ.ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ವೈಭವದ...

Read more
Page 32 of 44 1 31 32 33 44
error: Content is protected !!