ತುಲುನಾಡ ಸುದ್ದಿಲು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪಡೆಯಿನ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಸುರುತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗೊಡ್ ಸಾಹಿತಿ,ರಂಗಕರ್ಮಿ, ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರೆರಾಯಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೆರೆಗ್ 2022 ನೇ ಸಾಲುದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದುಂಡ್. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ...

Read more

ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಡ್ ಬೆಳಗುಂಡ್ ಒಡಿಪು ದ “ಸ್ಮರಣಿಕಾ”

ಇನಿ ಒಡಿಪು ಪೇಜಾವರಶ್ರೀಕುಲ್ ತನ್ನ ಗುರುಕುಲೆನ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತೊನರೆಗ್ ದೆಹಲಿಗ್ ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಿನ್ನಾಪುಲೆನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರ್.ಆ ಬಿನ್ನಾಪುಲೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ್ ತುಳಬಾಸೆನ್...

Read more

ಮಾಡೂರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನಿಧ್ಯಡ್ ತುಲು ಲಿಪಿ ಬರವುದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ..

ಮಾಡೂರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನಿಧ್ಯಡ್ ತುಲು ಲಿಪಿ ಬರವುದ ಪುದರ್ ಪಲವೆ ಮಾಡೂರು ಕೋಟೆಕಾರ್‌ದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನಿಧ್ಯಡ್ 22ನೇ ವರ್ಸದ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ತೇದಿ 7-11-2021 ನೇ ಐತಾರ...

Read more

ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೆರ್ “ತುಳುನಾಡ್ದ ಕ್ರಷ್ಣೆ” ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ: ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ.

ತುಳುಬಾಸೆ,ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ, ದೈವಾರಾಧನೆಗ್ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ತಿನಾರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೆರ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕ್ರಷ್ಣೆ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಪಂಡುದ್ ಒಡಿಪು ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ಬಿ.ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಪಂಡೆರ್.ಆರು ಜಗನ್ನಾಥ...

Read more

ತುಡರ ಪರ್ಬ

ಬೆನ್ನಿನ್ ನಂಬುದು ಬದ್ಕ್ ಕಟ್ಟಿ ನಕುಲು ತುಲುವೆರ್.ಕಾಲ ಕಾಲೊಗು ಪಸಂತ್ರೊಡು ಆಪುನ ಪಗತೆಗ್ ಒಂದೊಂದು,ಭೂಮಿದ ಸಂಪೊತ್ತುನು ಬೋಡಾನಗ ಬೋಡಾಯಿಲೆಗ ಗಲಸಿನ ತುಲುವೆರ್ ಪ್ರತೀ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಡ್ಲಾ ಈ...

Read more

ತುಳುವೆರೆ ನಾಡ ಪರ್ಬೊ – ತುಡರ ಪರ್ಬ

ತುಳುವೆರೆ ಬದ್‌ಕ್‌ದ ಪಿರ ಮರ್ಗಿಲ್‌ಗ್ ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ತೂನಗ, ತುಳುವ ಪರತಿರಿ ಪರಪೋಕುದಂಚಿ ಕಣ್ಣ್ ಪಾಡ್ನಗ ಅವುಲು ಆರಾಧನೆ-ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆ-ನಂಬೊಲಿಗೆ, ಕಲೆ-ಕಾರ್ಣಿಕೊ, ಆಚಾರ-ಇಚಾರ, ಅಂಕೊ-ಆಯನೊ, ಪರ್ಬೊ-ಪಂತೊ, ನೇಮೊ-ನಡಾವರಿ, ದಾನೊ-ದರ್ಮೊ,...

Read more

ತುಳುನಾಡುಡ್ ತೈತಿನಕಲೆ ಪರ್ಬ…

ದೀಪೊಲಿ ತಿಂಗೊಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಪರ್ಬನೇ ತುಡರ ಪರ್ಬ.ತುಳುನಾಡುಡ್ ತುಡರ ಪರ್ಬೊಗ್ ತನ್ನನೇ ಆಯಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು.ಸುರುತ್ತ ದಿನತ್ತಾನಿ ತುಳುನಾಡುಡ್ "ತೈತಿನಕಲೆ ಪರ್ಬ" ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ತುಳುನಾಡುಡ್ ತೀರುಪೋಯಿನಕುಲು ಇಲ್ಲು...

Read more

ತುಳುಧ್ವಜೊನ್ ರಾಪಾಯಿನ ಬೋಲ್ತೆರ್ ದ ತುಳುವೆರ್…

ಜೈ ತುಲುನಾಡ್ (ರಿ.) ಬೋಲ್ತೆರ್ ಘಟಕದ ವತಿಡ್ದ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಉಜಿರೆಡ್ ತುಲುನಾಡುದ ಬೋಲ್ತೆರ್ ದ‌ ತುಳುವೆರ್ ಒಟ್ಟಾದ್ ತುಳು ಧ್ವಜೊನ್ ರಾಪಾಯೆರ್. ತುಲುನಾಡುದ ಸಂಕೇತವಾದುಪ್ಪುನ ಸೂರ್ಯ...

Read more

ವಾಮನಪದವುಡ್ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ…

ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವಾಮದಪದವು ಘಟಕ ಆಯೋಜನೆದ ಜೈ ತುಲುನಾಡ್ (ರಿ.), ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒತ್ತುಸೇರಿಗೆಡ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ “ಬಲೆ ತುಲು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ” ಕಜ್ಜ...

Read more

ಮದೆಟಿತ್ತಿನ ತುಳು ಸಾಧಕೆರೆನ್ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ತುದ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ: ಕತ್ತಲ್ಸಾರ್..

ಮದೆಟಿತ್ತಿನ ತುಳುಸಾಧಕೆರೆನ್ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ತುದ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡುದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳುಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ ಜಿ. ಕತ್ತಲ್‌ಸಾರ್ ಪಂತೆರ್.ಆರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳುಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡ್...

Read more
Page 39 of 46 1 38 39 40 46
error: Content is protected !!