ದೈವ ದೇವೆರ್

ಅಲೆವೂರುಡ್ ನಿತ್ಯಪೂಜಿಪುನ ಗಣಪಗ್ 10 ಲಕ್ಷದ ಬಂಗಾರುದ ಕವಚ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಸಾರ್ವನಜಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ(ರಿ.) ಗುಡ್ಡೆಅಂಗಡಿ, ಅಲೆವೂರು ನೆತ್ತ ವತಿಡ್ದ್ 37ನೇ ವರ್ಸದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ತಾರೀಕುಡ್ದ್ 13 ತಾರೀಕುಮುಟ್ಟ ಸರಳವಾದ್ ನಡಪರೆಗುಂಡ್.ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಡ್...

Read more

ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಹಾಯನಿಧಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಡ್ದ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗ್ ಪಣವುದ ಸಹಕಾರ

ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಹಾಯನಿಧಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ವತಿಡ್ದ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಡುಪ್ಪುನ 4 ಜನ ಬಡರೋಗಿಲೆಗ್ 10,000 ಪಣವುದ ಸಹಕಾರೊನ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾನಿಧ್ಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಲ್ಪದ ...

Read more

ಒಡಿಪುಡ್ ಗೌಜಿಡ್ ನಡತಿನ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ, ಶ್ರೀ ಕ್ರಷ್ಣನ ಲೀಲೆದ ನೆಂಪು

ಒಡಿಪುದ ಶ್ರೀ ಕ್ರಷ್ಣಮಠತ್ತ ರಥಬೀದಿಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ್ ಶ್ರೀಕ್ರಷ್ಣನ ಲೀಲೆನ್ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಉಚ್ಚಯ ಪರ್ಯಾಯ ಅದಮಾರು ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಗೌಜಿಡ್ ನಡತುಂಡ್....

Read more

ಶ್ರೀ ಕ್ರಷ್ಣಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿದಾನಿ ಬಡಾವುದ ಬಂಜಿಗ್ ಮೂಡೆ ಪೇರುದ ತಮ್ಮನ

ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬ ಮಂದಿರ ಶಂಕರಪುರದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಸಾಂತ್ವನ ಮಂದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವತಿಡ್ದ್ ದಿನೊಲಾ ಬಡಾವುದ ಬಂಜಿಗ್ "ಸಾಯಿತುತ್ತು" ಕೊರ್ಪಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಡಿಂಚಿ ನಡತೊಂದ್...

Read more

ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆನ ಷಷ್ಠಬ್ದ್ಯ ಸಮಿತಿದ ಉಡುಪಿ ವಲಯದ ವತಿಡ್ದ್ ಭಜನಾ ಸೇವೆ.

ಒಡಿಯೂರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲೆನ 60‌ನೇ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಅಂಗವಾದ್ ಷಷ್ಠ್ಯಬ್ದ ಸಮಿತಿ ಉಡುಪಿ ವಲಯದ ವತಿಡ್ದ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತುದ್...

Read more

ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸನ್ಯಾಸಿಮಠಡ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ

ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸನ್ಯಾಸಿಮಠಡ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಬಾರೀ ಗೌಜಿಡ್ ನಡತುಂಡ್. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ್ರಮಂಡಲಿದ ಸದಸ್ಯೆರ್ನಕುಲ್ ಸೇರ್ದ್ ಈ ಪೂಜೆನ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಡ್ ನಡತಿನ ಪೂಜೆಗ್...

Read more

ದ್ವಾರಕಾಮಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ

ಯೋಗಾಸನಡ್ 7ನೇ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನ ತನುಶ್ರೀ ಪಿತ್ರೋಡಿಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ದ್ವಾರಕಾಮಯಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬ ಮಂದಿರ ಶಂಕರಪುರಡ್ ಅಗಸ್ಟ್ 20 ತಾರೀಕುದಾನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡತುಂಡ್. ಸಾಯಿ ಈಶ್ವರ್...

Read more

ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಗನಡೆತ ಮಣ್ಣ್ ತುಲನಾಡೊರ್ಮೆ ನಾಗರಪಂಚಮಿದ ಗೌಜಿ

ನಾಗರಪಂಚಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ದಿನತಾನಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಗನಡೆತ ಮಣ್ಣ್‌ ಪಂಡುದೇ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದಿನ ತುಲುನಾಡೊರ್ಮೆ ನಾಗಗ್ ತನುತಂಬಿಲ,ಪಂಚಾಮ್ರತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತುದ್ ನಾಗದೇವೆರೆನ್ ಸಂತ್ರಪ್ತಿ ಮಲ್ತೆರ್.ನಂಬಿನ ಭಕ್ತರೆಗ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ...

Read more
Page 31 of 31 1 30 31
error: Content is protected !!